Thursday 17 February 2011

Febr. 2011 Freedom writers....

Hallo allemaal
Terwijl Egypte's president zich terug trok, keek ik samen met jaar naar vuurwerk, een nieuw begin.
 
Zelf merkt en voel ik, dat er overal een nieuwe tijd is aangebroken.
Ook merk en voel ik de grote uitdaging die het met zich mee brengt. Kunnen wij het echt zonder die 'dictators' op elk gebied van ons leven of gaan we gewoon door met nog een energetische dictator op onze nek....
 
Ik merkte het toen mensen mij weer vroegen voor een Reiki cursus. Nog steeds heb ik de behoefte om te verklaren hoe ik het doe.
' ik doe het anders nu, omdat de tijd nu ander is'.....alsof er nog een deel in mij onzeker is omdat het niet op 'de oorspronkelijke manier' gaat.......een 'oude dictator...'
Gelukkig ben ik wel zover dat ik het doe en toch is het voor mij goed om te beseffen dat er ergens nog een
'dictator' op de achtergrond is die zegt 'het moet toch zus en niet zo!'....alleen zo kan ik vrij komen van deze energie....
 
Eigen verantwoordelijkheid nemen is niet altijd makkelijk, het besef daarvan is ook het accepteren dat er nog oude patronen zitten.
Eigen verantwoordelijkheid vraagt ons om bewuste keuzes te maken en ook eerlijk te willen kijken naar oude overtuigingen die die bewuste keuzes in de weg staan.
 
Freedom writers is een film met Hillary Swank in de hoofdrol. Een leerkracht die studenten in haar klas heeft die uitvallen.
Ze geeft op een onorthodoxe manier les. De studenten hebben een 'gang' verleden en komen uit gezinnen waar veel geweld is.
Ze laat ze kennis maken met de tweede wereldoorlog en overlevenden van concentratiekampen.
 
'Zij gaat aan het eind dood! Zo mag het niet zijn in een boek!" Dit is een reaktie van een student na het lezen van Anne Frank.
Een andere student reageert en zegt: 'zo gaat het toch ook bij ons, op het eind gaan wij toch ook dood, alleen lees je dat niet in een boek!'
Het bewustzijn van de studenten wordt veranderd en aan het eind van het jaar is er een 'vote for change' party, een afsluiting van het jaar. Iedereen zegt wat ie achterlaat en geeft aan wat ie nu wel gaat doen! Bijzonder omdat ze nu ook aan elkaar laten weten hoe het voor hen is.
Als afsluiting van Anne Frank krijgt de klas de opdracht om een brief naar Miep Gies te schrijven. De klas zorgt  er zelf dat zij naar Amerika komt. Ze doen dit met 'Taste for change' en 'Music for change'.
Miep Gies komt en zij bewonderen haar omdat zij toch Anne en haar familie geholpen heeft. Zij zegt:
 

  'Wij zijn allemaal gewone mensen en hebben het in ons om een licht te schijnen in een donkere wereld. Ik ben geen held: JULLIE zijn

helden! Jullie hebben nu al een verandering gemaakt in jullie leven en daardoor in anderen!'

 
In deze klas zaten studenten die de kans kregen om een high school diploma te krijgen alleen......de meeste leerkrachten gingen er van uit dat het toch niet zou lukken en......zijzelf hadden die ervaring ook.....Hun oude overtuigingen hielden hen tegen om die personen te zijn die ze al van binnen waren........
Door die leerkracht en door die klas kwam er een verbondenheid, begrip voor elkaar en een samenhang........
 
Waren er dan geen testen meer? Ja zeker: een studente moet getuigen in een proces.
Van haar wordt verwacht dat ze 'de gang' helpt. Als ze getuigt, spreekt ze de waarheid......met gevaar voor eigen leven....Ze kiest voor zichzelf, voor wat goed/waarheid is al heeft dat consequentie voor haar.
Een andere student wordt geconfronteerd met een veroordeling van een broer en gelooft niet meer in rechtvaardigheid.
Als de leerkracht vraagt aan iedereen om een cijfer aan zichzelf te geven, geeft hij een onvoldoende aan zich zelf.
'Jij geeft jezelf een onvoldoende?! Iedereen heeft uitdagingen in zijn leven. Ik zie JOU en jij bent ABSOLUUT geen onvoldoende! Schrijf het opnieuw!'
Hoe zit het met die leerkracht? Zij heeft niet alleen haar baan als leerkracht, ze heeft er nog 2 andere bij. Als haar man weg wil bij haar zegt hij: 'Jij houdt van het idee van mij, als je van mij zou houden, zou je dan steeds zoveel werken?'
 
Confronterend.....ik heb ook een tijdje erg veel gewerkt, tot ik besefte dat er niet eens tijd was voor mijn relatie.....-in die tijd zat Jaap niet in Nederland en 'kon ' ik dat ook doen....- Toen ik dat besefte heb ik veranderingen gemaakt want......mijn relatie is mij heel erg dierbaar......Het is de moeite waard om te kijken waar jij je tijd aan besteed...dat geeft aan wat jij het belangrijkst vindt in je leven......
 
Freedom Writers.
Een film die laat zien wat er nu van ons gevraagd wordt: de dictator is weg en nu.......kun je de verantwoordelijkheid aan zonder een autoriteit boven je? We kunnen het over Egypte, Jemen, Lybie of Bahrein hebben......hoe zit het bij ons zelf!
Neem je de verantwoordelijkheid voor je lichaam, je relatie, je werk, je aandeel in de maatschappij en neem je de verantwoordleijkheid voor jou, waar jij blij van wordt of....zijn er nog steeds patronen bij je die zeggen 'dat hoort niet' 'dat mag niet' 'wie denk je wel dat je bent'............
 
Misschien is de film 'a beatifull mind' dan nog een aanrader.......geef aandacht aan wat je wil en laat de andere er zijn, als ze nog niet weg willen, voedt ze alleen niet meer.......Dan kunnen we zijn wie we van binnen al zijn: heel bijzonder individuen die samen iets heel speciaals hebben....
 
Houd van jezelf!
Berndien

Tuesday 8 February 2011

febr. 2011 Revolutie en grenzen stellen.

Hallo allemaal
Vorige maand kregen we met zijn allen te maken met een actieve nieuwe energie.
Een voorproefje, want in maart komt de planeet Uranus erbij. De planeet van vernieuwing en onrust.
De planeet van het watermantijdperk.
 
In Egypte zien we dit: vernieuwing en onrust. Eigenlijk geen vernietiging, of het moet zijn het vernietigen van een oud regime, iets wat niet meer in deze tijd past.
Het mooie is dat het jongeren zijn die hiermee begonnen zijn via een nieuwe manier, een Uranus manier: facebook.

Je hoort mensen van daar zeggen: het gaat om Egypte! Om ons allen.......De mensen die protesteren doen dat vredig.
Zelfs nu er dagen zijn dat ze aangevallen zijn........ blijven ze voor hun doel staan: Een nieuw Egypte.
Op het plein zie je mensen bidden -de moslims- en mensen die dat niet doen op die manier -de christenen.
Samen.

Om te bereiken wat ze graag willen is geduld nodig. Pluto in steenbok vraagt hierom. Totale transformatie.
De andere kant van die energie is vernietiging maar waarom zouden ze dat doen?
Er is zoveel goeds daar wat was en .....dat willen ze houden.
Zo worden de goede dingen van het verleden bewaard en meegenomen naar de toekomst en wat niet goed is getransformeerd of vervangen.
 
Hoe is het bij jullie? Worden jullie ook geconfronteerd met vernieuwing (evolutie of revolutie) op delen in je leven?
Ik wel en......daardoor krijg ik allerlei kansen.......of ik ze altijd meteen oppak is wat anders......
mijn uitdaging hierin is: heb ik ook geduld met mezelf?
Gelukkig krijg ik, net als iedereen veel hulp.
Het is wel belangrijk dat je erom vraagt, want anders kunnen ze je 'hierboven' niet helpen.

Terwijl ik dit schrijf bedenk ik me hoe lastig dit soms is: alleen hulp geven als erom gevraagd wordt. WETEN dat iedereen zijn eigen pad heeft te gaan en dat jou idee van goed, helemaal niet goed hoeft te zijn......voor hen....

Om het wat 'makkelijker' voor mezelf te maken heb ik dat ook gedaan, hulp gevraagd aan hierboven en......iemand werd ziek, een dag die ik zou doen ging niet door en zo kreeg ik de tijd om te kijken waarom ik toch zo over mijn grenzen liet gaan want
'dat wist ik toch!' 'daar had ik toch al zoveel meegedaan!' .......
Er zat bij mij nog een 'oude dictator' waar ik toch wel veel eerbied voor had, al diende het mij helemaal niet meer.

Mijn vader vertelde het verhaal dat ik voor het eerst een tik voor mijn broek had gekregen. Ik had iets gedaan wat -in zijn ogen- niet goed was. Ik had hem aangekeken met vragende ogen en zei: 'Waarom doe jij dat nou?!'
Eigenlijk een heel begrijpelijke reaktie van een kind. Een kind onderzoekt, doet van alles en heeft geen idee of het wel of niet goed is: het IS gewoon.  Atrologisch zag ik wat er toen aan de hand was en kreeg ik inzicht wat er nu speelde en ook......wat bijzonder dat je nog steeds als volwassene als een kind kunt reageren.......
Terwijl ik daar mee bezig was ging ik terug naar de tijd dat onze kinderen klein waren ......Zou ik 'de dictator' voor hun zijn (geweest)?
Vast wel........ik hoop alleen dat ze die al ontslagen hebben van hun taak........en anders dat ze het snel gaan doen.....

De afgelopen dagen dacht ik: het is nu helemaal weg en toch.....ik zie het pas als ik grenzen mag aangeven: als ik dat doe, dan is het weg en anders......krijg ik nog wel meer kansen om dit op te lossen. We kunnen zoveel weten en begrijpen, pas als we het toe kunnen passen in de praktijk weten we dat we 'geslaagd' zijn op dit onderdeel.
 
Zouden we met zijn allen nu de kans krijgen om te kijken waar onze 'oude dictators' zitten en......de kans krijgen om ze los te laten en nieuw verder te gaan?
'Er komt chaos!' 'Hij moet weg!' 'Pas op dan wordt het als Iran!' 'We moeten wel iedereen te vriend houden!' 'Wordt het echt wel beter?!'
Allemaal kreten die bij deze tijd horen.
 
Hoe zou het zijn als we vanuit ons hart zouden kunnen kiezen? Hoe zou het zijn als we ECHT het vertrouwen hadden dat zal gebeuren wat het beste is? Misschien dat we dan ook wel geduld zouden hebben......want wat is nu een paar weken/maanden als je al 30 jaar in een situatie hebt gezeten die je niet meer wil.....
 
Ik merk dat mensen die besloten hebben af te vallen, te stoppen met roken of te beginnen met fitnessen er vaak al zo snel weer mee stoppen. De 'dictator' is nog steeds de baas en......geduld en vertrouwen zijn vaak niet groot genoeg.
Hoe zou het zijn om ook deze dictator te confronteren met geduld en vredig protest......
soms wordt de dictator geholpen en krijg je een dreun en toch.......je bent samen en je WEET dat je voor iets goeds staat......
Is dat ook niet het watermantijdperk: samen, met gelijkgestemden voor iets gaan....?
 
Veel mensen zitten nu ook met 'dictators' op het relatiegebied.
Hoe is de relatie met jezelf? Mag je van jezelf genieten, ben je blij met jezelf of.....moet je er eerst iets voor doen......

De mensen in Egypte hebben 30 jaar geleefd op de manier die daar kon: dat betekende niet iets doen wat de regering niet goed vond en....met zijn allen vonden ze daar wel een weg in. Mensen die dat niet konden gingen het land uit of werden opgesloten.
Toch was het nu 'genoeg'! De afgelopen jaren is de energie zo veranderd en wij voelen dat onbewust of bewust.

Hoe is dat bij jezelf? Praat je liefdevol met jezelf of nog veroordelend en......welke dictator zit daar? Ga je nog om met mensen die jou ook veroordelen, lees je, kijk je naar informatie die negatief is.
Ik merk dat mensen in de tussenfase het lastig hebben.....je zult mensen los moeten laten die niet goed voor je zijn, vertrouwde mensen en al zijn ze dictators......je houd van ze.......

Het paleis van Mubarak wordt niet aangevallen, hij wordt niet aangevallen, behalve dan energetisch en toch.......hij gaat weg, dat heeft hij al aangekondigd.......hebben zij, net als ons nog een stukje van hem nodig.......zijn we nog bang om HELEMAAL voor onszelf te kiezen?
 
Het mooie is, dat je nu heldere spiegels krijgt en als je bewust bent, er niet meer omheen kunt.
Carl Johan Callman heeft veel over de maya kalender geschreven. Hij geeft aan dat de bewustzijnsvernelling vanaf 9 maar tot 28 oct heel erg omhoog gaat. Wat 20 jaar duurde tot 1999, een jaar duurde van 1999 tot nu, gaat vanaf 9 maart in 20 dagen......
 
Hoe sta jij erin? Laat je je dictators in liefde los of wil je ze vernietigen. Laat je ze toch maar zitten want 'zo erg is het nu ook nog niet' of werk je aan groei en verbetering en.....daar horen soms lastige testen bij. (Het lijkt school wel)
 
De komende weken ga ik kijken welke spiegels nog op mijn pad komen: van welke wordt ik 'bang' omdat ik nog niet weet wat er komt
en ga ik toch door omdat dat bij vernieuwing hoort en
welke geven me het gevoel dat ik zo wel erg aardig gevonden wordt en houden me zo het oude....
Het is spannend en uitdagend.... ......
 
In maart ben ik in Nederland voor mensen die een persoonlijk consult willen. Skype consulten kunnen ook voor die tijd.
In maart zal ik ook een roll out dag organiseren voor iedereen die graag wil voelen hoe de nieuwe matras voelt. Zelf heb ik nog geen ervaring ermee: dit is ook iets wat je moet voelen en dan kun je kijken of het een verbetering is met de oude matras.
Voor degene die niet weten wat het is: een makkelijke manier om te ontspannen en energieen die niet bij je horen, 's nachts los te laten.

Het is als in Egypte. We zien straks hoe de verbetering is.
Een ding is zeker: het is een chaordische tijd....een tijd tussen chaos en een nieuwe orde.....

Ik wens jullie een goede tijd met veel vertrouwen en geduld.
Berndien