Wednesday 29 June 2016

Een nieuw begin…..of toch niet…..

Hallo allemaal

Dit is de eerste keer dat ik vanuit Riyadh schrijf.
Een nieuw begin.
Astrologisch wist ik dat het niet alleen een nieuw begin voor ons was,
maar dat er ook wereldwijd iets stond te gebeuren.
In 1929 was er een speciale samenstand die ook de 23ste weer samenkwam.
Iemand schreef: 'toen was het begin van de grote depressie, wat zou het nu zijn?'

In die tijd kwam het Nationalisme op en 'vergaten' we dat we EEN zijn,
dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.
Zouden we met zijn allen het nu anders kunnen?

Het referendum in Engeland gaf al een beetje aan hoe de verdeling was:
het kon het een, het kon het ander.
Zijn er genoeg mensen die in vertrouwen zitten of zijn we toch nog bang?

Het laatste wat ik die avond zag was dat Engeland net genoeg stemmen zou hebben
om in de EU te blijven: meer mensen voor EENheid :-)
Het was voor mij dan ook een schok de volgende ochtend te horen dat Engeland eruit is
en…….dat Schotland en Noord-Ierland anders gestemd hadden.

Saturnus en Neptunus maken een aspect dat graag wil
dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze spiritualiteit/gevoeligheid,
dat een eind wil maken aan onze illusies, aan ons 'slachtoffer zijn'.
Durf je eerlijk te kijken, onderzoek je het, of neem je alles maar voor waar aan.

De dag na de Brexit bleek dat de stemmers gingen googelen wat het eigenlijk betekende
'uit de EU gaan', ipv voor dat ze gingen stemmen...
Veel mensen schrokken en beseften toen pas waar ze voor gestemd hadden….

In September hebben we nog een keer Saturnus/Neptunus,  de laatste keer.
Ik was blij dat het voor de verkiezingen in Amerika zou zijn.
Wat nu oneerlijk is, zal dan wel aan het licht zijn gekomen
en kunnen mensen een 'betere' keus maken.

Jammer genoeg kan ik de cartoon van Marx Will niet toevoegen.
Misschien kun je het vinden op het internet.
Het zijn 3 plaatjes:
1: Het grote EU dat zegt: 'Ik hoop dat je de EU niet verlaat, we zijn sterker samen'
   Het Verenigd Koninkrijk  staat er naast en luistert.

2: Het Verenigd Koninkrijk zegt tegen de EU: 'NEE' We hebben geen mensen uit andere landen nodig   om te zeggen wat we moeten doen. WE WILLEN WEG!

3: Het Verenigd Koninkrijk zegt tegen Noord Ierland, Wales en Schotland: 'Ik hoop dat jullie de Unie niet verlaten, want we zijn sterker samen……

Zelf denk ik dat het om EENheid gaat en dat het belangrijk is om samen te werken.
Als je vanuit de kosmos naar onze aarde kijkt, zie je geen grenzen,
is alles met elkaar verbonden.


Een paar dagen geleden begon ik met deze blog.
Eergisteren kreeg ik een bericht dat er 8 zelfmoordaanslagen
in Libanon waren geweest en…..ik zag het nergens in het nieuws.
Gisteren Istanboel…….

De kranten staan vol, de media laat van alles zien
en…..
kan het voor ons een 'kans' om niet in ons zelf te kijken
en onze aandacht buiten ons te leggen….
We zijn EEN……
ook dit is een spiegel voor ons!

Mars is nog een paar dagen retrograde
en dan tot augustus nog in zijn schaduw
-krijg je nog een herhaling van situaties van de afgelopen maanden:
een 'herkansing' als je het toen nog niet helemaal 'goed' had gedaan-

Veel mensen zijn moe, hebben irritaties met werk,
in relaties, voelen zich depressief.
Met Mars retrograde kun je 'niets' doen, je verslagen voelen
OF in jezelf kijken en beseffen
dat het iets ouds is…….
iets ouds dat je ooit nodig had,
alleen nu niet meer.
Accepteren dat dat er is, ook al weet je niet precies wat….

Wat kun je doen om jezelf te helpen?
- een half uur te lopen per dag
- naar een goede film -as it is in heaven bijvb-
met een doosje tissues ernaast kijken.
 of de Nederlandse film 'Valentino': heb je de moed
om jezelf te zijn of….'denk' je dat je dan niet goed
genoeg bent..
- een collage/life cycle plan: waar wordt je blij van
en hoe zou jij je leven graag zien :-)
- het woordje 'nee' gebruiken…..
jouw 'nee' laat de ander zien dat JIJ belangrijk bent
en….dat hij dat ook is!
- iets eerder naar bed gaan, even niks doen
- een goed boek lezen.

Een nieuw begin,
een begin van Eenheid,
een begin van overvloed voor iedereen.
Een begin waar we geen drama meer nodig hebben
om ons Een te voelen en compassie te tonen.
Zou zo'n nieuw begin kunnen?
Ik hoop het en wens het.

Berndien

PS: Ik hoor net dat minister Koenders samen met de minister van Italie
in de VN gaat zitten. De stemming was 95/95 en ipv voor een nieuwe stemming
te gaan, stelde minister Koenders voor om het ieder een jaar te doen
en dan goed samenwerken: 'dat is toch belangrijk in deze tijd'
Een nieuw begin :-)!!


Thursday 9 June 2016

Een nieuw begin….de maskers mogen af…..deel 2

Hallo allemaal

Ik had nog niet mijn blog geplaatst of ik werd getest: mijn lijf gaf aan dat ik toch niet
zo 'rustig' was als ik dacht…..
Waar was ik zo 'pissig' om?

Het boek 'Malice' had me al wel een hint gegeven, alleen zag ik het toen nog niet.
Daar krijgt iemand die 'goed doet in de buitenwereld' 'waar iedereen naar opkijkt'
het voordeel van de twijfel, terwijl het 'een masker' was…..
waar niemand hem zag, thuis, reageerde hij heel anders en
degene die 'gewond' werd,
had niet de moed/het vertrouwen
om haar stem te laten horen

Een herkenbaar stuk:
soms kan ik dat ook nog doen,
mij aanpassen aan wat 'men' denkt…
mijn eigen stem niet belangrijk genoeg vinden…..


Er kwam iets op facebook voorbij van iemand
dat voor mij dwingend en dis-respectvol was…
een oud stuk kwam naar boven.
Heb ik naar haar gereageerd? Nee, wel naar de persoon
waarvoor deze opmerking werd geplaatst…

Ik kan niet terugdraaien wat er met mij gebeurt is en….
dat wil ik ook niet: ik heb er van geleerd en ben dichter bij mezelf gekomen.
Het verschil met toen: ik laat mijn stem wel horen,
de ander mag kiezen hoe ze daar mee omgaat
…..misschien is mijn stem wel belangrijk voor de ander
om een goede keus te maken.


Ook kreeg ik een mail  waarin duidelijk werd
dat iemand mij 'ontkende'….
Mijn eerste reactie: ok, hij zit ook niet meer in mijn leven,
'eerlijk dat hij dit aangeeft'….
Toch voelde ik me 'vreemd' en door reacties van mijn omgeving
zag ik, dat ik in de ontkenning zat, een 'masker' op had.
Het klopt niet en……ik hoef het niet mooier te maken
ook al vinden sommige 'dat hij zo'n voorbeeld is' .….
zoals in het boek….

Nu zou je kunnen denken dat de mensen waar ik het over heb 'slecht' zijn…
Nee….dat zijn ze niet.
Ze zijn alleen niet goed voor mij en…..
het is belangrijk dat ik dat accepteer, ze 100% loslaat en zelf verder ga…..

In Qatar had ik nieuwsbrieven en daar heb ik een 'laatste nieuwsbrief'
geschreven. Een laatste, omdat ik geen 'entiteit' wilde zijn,
iemand die in je leven is, zonder dat je dat wil.
Veel van de mensen gaven aan dat ze blij waren met mijn nieuwsbrieven
en daarom ga ik er mee door.
Sommige mensen kregen ook een bericht van deze blogs via email.
Daar waren geen mensen die daar behoefte aan hadden: zij vinden mijn blogs
wel als ze willen en anders……is dat niet belangrijk.

Wat voor mij het meest bijzonder aan dit stuk is,
is de reactie van mijn lijf……
Meteen nadat ik dit besefte, accepteerde,
was mijn lijf weer 'gewoon'…..

Nu krijg je vaak drie 'spiegels' en dat klopte ook:
De derde had te maken met 'invullen voor de ander'.
Iemand zei: 'dan moet je nog zo ver rijden en ben je zo laat thuis'
en ik: 'ok'……
Ik was vroeg thuis EN merkte dat ik in had gevuld dat de ander
het misschien niet zo graag wilde…..
terwijl ik daar graag extra rijden voor over had gehad…..

Mars retrograde……confronterend en
een geweldige spiegel
om grenzen aan te geven,
zodat er meer dan genoeg energie is
om te genieten,
om te doen wat je blij maakt!

Zijn er uitdagende situatie, dan zou je nog een keer dit gedicht kunnen lezen….


Mijn diepste angst


Mijn diepste angst is niet dat ik onvolmaakt ben.
Mijn diepste angst is dat ik immens krachtig ben.
Het is mijn licht, niet mijn duister dat mij het meest beangstigt.
Ik vraag me zelf af;
Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
Maar waarom niet?! Ik ben een kind van God.
Ik dien de wereld niet met valse bescheidenheid.
Er is niets verhevens in, mezelf klein te maken,
zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
Ik ben geboren om de glorie van God, die in mij is,
tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons allen.
Als ik mijn eigen licht laat schijnen,
geef ik onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer ik bevrijd ben van mijn angst,
zal mijn aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.


Met Pluto die heel graag wil helpen deze maand
-besef dat angst een roep om genezing is-
heb je  een keus of de angst je bepaalt of,
dat je erdoor gaat en beseft hoe moedig je bent…..

-Mijn lijf was meteen weer ok :-) en ….sinds ik in Nederland ben,
beweeg ik veel minder……een volgend punt ;-)

Geniet
Berndien

Sunday 5 June 2016

'Sky'….een nieuw begin, de maskers mogen af….

Hallo allemaal

Gisteren, 4 juni was er een nieuwe maan.
In de lucht -Sky- staan de zon en de maan bij elkaar,
het mannelijke en het vrouwelijke.

De nieuwe maan van gisteren was ook verbonden met
Saturnus: verantwoordelijkheid, geduld of doen wat 'moet en hoort'
met
Neptunus: gevoeligheid, spiritualiteit of slachtoffer zijn en wegvluchten.
en met
Jupiter: groei, genezing en dienstbaarheid zijn……te beginnen met jezelf.


Dit kreeg ik jaren geleden voor mijn verjaardag: 'Het past bij je praktijk'…..
Sinds die tijd hangt bij de voordeur.
Ik vond het bijzonder dat ik het kreeg van mensen die niet zagen dat het ook iets over henzelf zei…..
De een is er niet meer, voor haar was het afleggen van het masker te bedreigend.
De ander is er nog wel, alleen niet meer in mijn leven….het masker is te 'veilig'….

Sky is een meisje dat gepest wordt en een overdosis neemt.
Terwijl zij in coma ligt,
maakt ze contact met 'de andere kant'.
Zo maakt ze contact met haar vader die overleden is,
met een 'leger' dat doet wat opgedragen is, niet zelf denkt,
'gewoon' volgt -Saturnus-
met mensen die lijken te genieten en…..
niet helemaal eerlijk zijn,
graag iets willen krijgen door te manipuleren. -Neptunus-

In coma ontmoet ze ook een rups.
Hij heeft het ook niet makkelijk,
hij voelt pijn, alsof hij niet meer in zijn lijf past….

De vraag is: waar kiest Sky voor.
Durft ze het leven aan, 
te groeien en verantwoordelijkheid nemen voor haar leven
of wil ze het op een schijnbaar makkelijke manier,
waar ze haar hart moet opgeven ……-Jupiter-

Het leger kiest om niet meer te volgen en ieder gaat zelf denken -Saturnus-
Degene die liegt, wordt ontmaskerd en 'is dood'.
Sky merkt dat ze vecht tegen haar eigen angst,
merkt dat ze veel krachtiger is dan ze zelf denkt.

Haar ouders -zon en maan-,
de een op aarde, de ander in 'de andere wereld'
komen weer bij elkaar,
herinneren zich weer dat Sky uit liefde is geboren.


Sky kiest.
Ze kiest ervoor wakker te worden…..
Ook al is het leven soms een uitdaging,
ze kiest voor groei….
-de rups zien we na een worsteling, als vlinder verder gaan-

Hoe is het met jou?
Wil je wakker worden of toch liever niet….
Deze maand loopt Mars nog retrograde.
23 Juni verandert dit. 
Op deze dag komen er nog andere energieën bij,
die vragen ons om actie te ondernemen en
verder te gaan.
Verder te gaan als 'onszelf'….

De musical Sky stopt al aan het eind van deze maand…
Schokkend…..
of….zegt dat iets over onze maatschappij:
willen we liever kijken naar iets dat 'makkelijk' is,
liever onze maskers ophouden,
dan Echt verder te gaan???


Het is een muscial voor mensen die jong een van hun ouders hebben verloren,
een musical voor een ouder gezinnen,
voor leerkrachten, vooral die in het middelbaar onderwijs,
voor pubers,
voor pesters en degene die gepest worden,
voor ouders die soms met schuldgevoel zitten,
voor vaders en voor moeders….
Het is een musical waar klassen naar toe zouden moeten gaan
voor levensbeschouwing.
Voor therapeuten,
voor mensen die interesse hebben in de tijd waarin we leven,
de energie waarin we zitten…..
Eigenlijk…..
voor iedereen die hun maskers af willen zetten…….

Hoe was het voor mij?
Er werd iets heel dieps in mij geraakt,
heel veel tranen heb ik gelaten.
Ik was niet de enige ;-)

Wel wilde ik kijken wat mij dan zo erg raakte
en ik kwam erachter dat een deel in mij
nog geen 100% vertrouwen heeft…..
Ik reed naar Amsterdam en mijn navigatie had 'geen stem'.
Voor het grootste deel was dat niet zo erg,
alleen dicht bij Amsterdam was het uitdagend.
Het was zelfs zo, dat een telefoontje tussendoor
stress opleverde: mijn telefoon kon niet zo snel terug naar de navigatie…..
'zou ik het wel vinden?'
'zou ik verdwalen?'

Ik reed verkeerd en kwam wel ruim op tijd aan.
Op de terugweg hetzelfde in Amsterdam.
Ook daar nam ik een verkeerde afslag,
alleen was ik toen heel snel op de goede weg.
Ik kwam erachter dat hier nog oude pijn zat,
en besefte dat de laatste scène van de muscial dat aangaf:
Het gaat om wakker worden,
je eigen stem laten horen,
Herinneren dat je ongelofelijk krachtig bent
en…..
dat je in vertrouwen verder mag gaan,
leven….ipv overleven…..

Welke keus maak jij?

https://www.youtube.com/watch?v=Rk_sAHh9s08

Houd van jezelf
Berndien

PS: Ik pakte een boek uit de kast. Een boek dat ik lang geleden had gelezen
en niet wist waar het over ging…….het paste bij dit thema…..
Daniel Steel Malice.