Sunday 6 August 2017

Be You and Shine

"They're tulip seeds, the symbol of our country.
But, more than that, they represent a truth you must learn.
These seeds will always be tulips,
even if at the moment you cannot tell them apart from other flowers.
They will never turn into roses or sunflowers,
no matter how much they might desire to.
And if they try to deny their own existence,
they will live life bitter and die.

So you must learn to follow your destiny,
whatever it may be,
with joy.
As flowers grow,
they show off their beauty and are appreciated by all;
then after they die,
they leave their seeds
so that others may continue God's work. "
-From The Spy by Paulo Coelho-

We are all unique, authentic, like the seeds from a flower.
Sometimes we forget,
we adjust,
so we don't stand out.....
It is as if the Sun was afraid to shine.........
The world couldn't  exist......
YOU are as unique as the Sun
and are supposed to shine....
As a child you had to adjust,
adjust so you would be loved.....
-even if your parents loved you unconditionally,
you have to realise that they only could love you
as much as they loved themselves.....-

https://www.youtube.com/watch?v=hjzBULUK-hE
I am

'In finally accepting that I was not at all what I'd thought,
I felt I was sinking into a black pit.
Suddenly, however, as I faced my wounds and scars,
I began to feel stronger.
My tears did not come from my eyes,
but from a deeper, darker place in my heart,
telling me a story that I didn't even fully understand
in a voice of its own.
I was on a raft, sailing through total darkness,
but here, far off on the horizon,
was the glow of a lighthouse '
that would eventually lead me to dry land
if the rough seas allowed,
and if it was not already too late.
I had never done that before.
I thought that speaking about my wounds
would only make them more real.
And yet the exact opposite was taking place:
My tears were healing me.'
-From The Spy by Paulo Coelho

https://www.youtube.com/watch?v=JRSCCg24Mn0
Shedding Skins

In this eclips month,
you get opportunity's to let go
to shed skins and be more You.
It can be emotional,
be nice to yourself
and.....to the people and situations
that are mirroring old pain.
So that at the end of the month
you can start a new fase,
a new beginning,
to Be, to Shine.

https://www.youtube.com/watch?v=px48eTlj7Eo
Shine

Nog meer loslaten om meer jezelf te zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=JRSCCg24Mn0&list=RDJRSCCg24Mn0#t=0
Shedding Shins 

Hoe is het met jullie emoties?
Krijg je situaties of mensen op je pad die je raken?
Waarschijnlijk wel en.....dat past bij de maaneclips van morgen.
Oude emoties komen naar boven
zodat je de pijn kunt erkennen en.....
dankbaar kunt zijn voor wat het je heeft geleerd:
ze hebben meegeholpen
om jou te laten worden wie je nu bent.

https://www.youtube.com/watch?v=kGbHEJm3zwY
The art of letting go

Herken je deze emoties niet als van jezelf,
dan kan het zijn dat je boos bent op de ander,
verdrietig bent omdat die 'jou iets aangedaan heeft'.....

Besef dat je innerlijk bewustzijn naar boven komt,
het vraagt om aardig te zijn voor jezelf,
te luisteren naar je pijn, verdriet en boosheid.
Durf kwetsbaar te zijn, te accepteren wat je voelt
zodat je los kunt laten en
er ruimte is voor nieuw, een nieuw begin.
Ruimte om jezelf te zijn en....
'aardig' te zijn voor de mensen om je heen die
dit naar boven halen bij je....
-Een klein gesprekje van Neal Donald Walsch-

https://www.youtube.com/watch?v=b8UstoG_1lg
I am

De planeet Uranus is 3 aug. retrograde gaan lopen -tot jan. 2018-
en samen met Mercurius retrograde krijgen we de kans
om in onszelf te kijken en.....
weer helder te communiceren met onszelf,
te zien en ervaren hoe uniek we zijn,
dankbaar te zijn voor de buitenwereld
met al zijn spiegels......

En dan is er de zonneeclips op 21 aug.
Waar ga je een nieuw begin maken?
Welke schaduw komt nog naar boven?
De totale zonsverduistering is te zien in Amerika:
welke schaduw komt daar nog naar boven?
In het teken Leeuw heeft het vaak met 'de koning' te maken.....

Zorg dat jezelf actie neemt, zelf kiest,
anders kan het zijn dat je actie moet ondernemen omdat
de situatie erom vraagt....

https://www.youtube.com/watch?v=Jx70OITA2nI
Shine

Dezelfde energie was er in 1998.
Weet je nog wat er in die tijd speelde bij jou?
Voor mij was augustus 1998 een erg emotionele maand.
Mijn moeder was overleden en mijn vader wilde eigenlijk
niet meer in het grote huis wonen.
Hij wilde kleiner wonen en dat kon.
Mijn zus en haar gezin zou in het ouderlijk huis gaan wonen.

We dachten dat het makkelijk zou gaan,
alleen was dat niet zo.
Allerlei emoties kwamen naar boven en sommige vrij heftig.
Nu zie ik dat het te maken had met onze kindertijd
en de ervaringen van iedereen:
die ervaringen waren niet hetzelfde.
Mijn vader miste mijn moeder erg.
Niet zo gek en toch vond hij het confronterend:
Hij hielp mensen met het verwerken van verlies
en 'hij wist toch hoe het was?!?'
....daar begreep ik dat je nooit kunt voelen wat het is,
tot je het zelf ervaart.....
Hij overleed aan het eind van de maand
en wij mochten zelf verder....

https://www.youtube.com/watch?v=OxBc3FlsqiI
Come back to love.

Het was het afsluiten van een periode,
veel emoties kwamen naar boven,
verdriet, kwetsbaarheid, dankbaarheid en....
het begin van een nieuwe periode.
Een periode waar ook duidelijk werd dat
wat 'de buitenwereld' vond soms belangrijker was
dan wat iemand zelf belangrijk vond....

25 aug gaat Saturnus, de planeet van verantwoordelijkheid weer vooruit:
tijd om verantwoordelijkheid te nemen.....
Straal, wees liefde, wees uniek,
besef dat JIJ  een deel van de buitenwereld bent
en dat het belangrijk is dat je uniek, jezelf bent.

https://www.youtube.com/watch?v=hjzBULUK-hE
I am

Geniet!