Thursday 17 February 2011

Febr. 2011 Freedom writers....

Hallo allemaal
Terwijl Egypte's president zich terug trok, keek ik samen met jaar naar vuurwerk, een nieuw begin.
 
Zelf merkt en voel ik, dat er overal een nieuwe tijd is aangebroken.
Ook merk en voel ik de grote uitdaging die het met zich mee brengt. Kunnen wij het echt zonder die 'dictators' op elk gebied van ons leven of gaan we gewoon door met nog een energetische dictator op onze nek....
 
Ik merkte het toen mensen mij weer vroegen voor een Reiki cursus. Nog steeds heb ik de behoefte om te verklaren hoe ik het doe.
' ik doe het anders nu, omdat de tijd nu ander is'.....alsof er nog een deel in mij onzeker is omdat het niet op 'de oorspronkelijke manier' gaat.......een 'oude dictator...'
Gelukkig ben ik wel zover dat ik het doe en toch is het voor mij goed om te beseffen dat er ergens nog een
'dictator' op de achtergrond is die zegt 'het moet toch zus en niet zo!'....alleen zo kan ik vrij komen van deze energie....
 
Eigen verantwoordelijkheid nemen is niet altijd makkelijk, het besef daarvan is ook het accepteren dat er nog oude patronen zitten.
Eigen verantwoordelijkheid vraagt ons om bewuste keuzes te maken en ook eerlijk te willen kijken naar oude overtuigingen die die bewuste keuzes in de weg staan.
 
Freedom writers is een film met Hillary Swank in de hoofdrol. Een leerkracht die studenten in haar klas heeft die uitvallen.
Ze geeft op een onorthodoxe manier les. De studenten hebben een 'gang' verleden en komen uit gezinnen waar veel geweld is.
Ze laat ze kennis maken met de tweede wereldoorlog en overlevenden van concentratiekampen.
 
'Zij gaat aan het eind dood! Zo mag het niet zijn in een boek!" Dit is een reaktie van een student na het lezen van Anne Frank.
Een andere student reageert en zegt: 'zo gaat het toch ook bij ons, op het eind gaan wij toch ook dood, alleen lees je dat niet in een boek!'
Het bewustzijn van de studenten wordt veranderd en aan het eind van het jaar is er een 'vote for change' party, een afsluiting van het jaar. Iedereen zegt wat ie achterlaat en geeft aan wat ie nu wel gaat doen! Bijzonder omdat ze nu ook aan elkaar laten weten hoe het voor hen is.
Als afsluiting van Anne Frank krijgt de klas de opdracht om een brief naar Miep Gies te schrijven. De klas zorgt  er zelf dat zij naar Amerika komt. Ze doen dit met 'Taste for change' en 'Music for change'.
Miep Gies komt en zij bewonderen haar omdat zij toch Anne en haar familie geholpen heeft. Zij zegt:
 

  'Wij zijn allemaal gewone mensen en hebben het in ons om een licht te schijnen in een donkere wereld. Ik ben geen held: JULLIE zijn

helden! Jullie hebben nu al een verandering gemaakt in jullie leven en daardoor in anderen!'

 
In deze klas zaten studenten die de kans kregen om een high school diploma te krijgen alleen......de meeste leerkrachten gingen er van uit dat het toch niet zou lukken en......zijzelf hadden die ervaring ook.....Hun oude overtuigingen hielden hen tegen om die personen te zijn die ze al van binnen waren........
Door die leerkracht en door die klas kwam er een verbondenheid, begrip voor elkaar en een samenhang........
 
Waren er dan geen testen meer? Ja zeker: een studente moet getuigen in een proces.
Van haar wordt verwacht dat ze 'de gang' helpt. Als ze getuigt, spreekt ze de waarheid......met gevaar voor eigen leven....Ze kiest voor zichzelf, voor wat goed/waarheid is al heeft dat consequentie voor haar.
Een andere student wordt geconfronteerd met een veroordeling van een broer en gelooft niet meer in rechtvaardigheid.
Als de leerkracht vraagt aan iedereen om een cijfer aan zichzelf te geven, geeft hij een onvoldoende aan zich zelf.
'Jij geeft jezelf een onvoldoende?! Iedereen heeft uitdagingen in zijn leven. Ik zie JOU en jij bent ABSOLUUT geen onvoldoende! Schrijf het opnieuw!'
Hoe zit het met die leerkracht? Zij heeft niet alleen haar baan als leerkracht, ze heeft er nog 2 andere bij. Als haar man weg wil bij haar zegt hij: 'Jij houdt van het idee van mij, als je van mij zou houden, zou je dan steeds zoveel werken?'
 
Confronterend.....ik heb ook een tijdje erg veel gewerkt, tot ik besefte dat er niet eens tijd was voor mijn relatie.....-in die tijd zat Jaap niet in Nederland en 'kon ' ik dat ook doen....- Toen ik dat besefte heb ik veranderingen gemaakt want......mijn relatie is mij heel erg dierbaar......Het is de moeite waard om te kijken waar jij je tijd aan besteed...dat geeft aan wat jij het belangrijkst vindt in je leven......
 
Freedom Writers.
Een film die laat zien wat er nu van ons gevraagd wordt: de dictator is weg en nu.......kun je de verantwoordelijkheid aan zonder een autoriteit boven je? We kunnen het over Egypte, Jemen, Lybie of Bahrein hebben......hoe zit het bij ons zelf!
Neem je de verantwoordelijkheid voor je lichaam, je relatie, je werk, je aandeel in de maatschappij en neem je de verantwoordleijkheid voor jou, waar jij blij van wordt of....zijn er nog steeds patronen bij je die zeggen 'dat hoort niet' 'dat mag niet' 'wie denk je wel dat je bent'............
 
Misschien is de film 'a beatifull mind' dan nog een aanrader.......geef aandacht aan wat je wil en laat de andere er zijn, als ze nog niet weg willen, voedt ze alleen niet meer.......Dan kunnen we zijn wie we van binnen al zijn: heel bijzonder individuen die samen iets heel speciaals hebben....
 
Houd van jezelf!
Berndien

No comments:

Post a Comment