Wednesday 13 July 2011

juli 2011 Spritueel misbruik, news of the world en ons ego.

Hallo allemaal
We leven in een bijzondere tijd, een tijd waarin we steeds meer gaan beseffen dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. We worden ons bewust van onze intuitie en onze unieke kracht.
Met de planeet Neptunus in zijn eigen teken is het bijzonder om te kijken wat er gebeurde toen deze ontdekt werd: 1 van de dingen was de afschaffing van de slavernij. Aan ons wordt nu gevraagd, onze eigen slavernij, onze afhankelijkheid los te laten.
 
Het boek spiritueel misbruik is een boek dat confronterend is en heel erg past in deze tijd. Voor veel mensen past spiritueel en misbruik niet bij elkaar en voor mij is misbruik gewoon 'misbruik' hoe dan ook.
Spiritueel misbruik heeft een grotere lading en is geschreven door iemand met een wetenschappelijke achtergronden en veel affiniteit  met spiritualiteit. Zij kreeg mensen in de praktijk die met spiritueel misbruik te maken hadden gehad en zich hier voor schaamden.
 
Het blijkt dat het vaak om intelligente mensen gaat met goede functies, die achteraf niet begrepen hoe het had kunnen gebeuren.
Toen ik het bericht van het sluiten van  'the news of the world' las, zag ik veel overeenkomsten! Intelligente mensen, mensen met goede functies hadden meegewerkt. In eerste instantie denk je: 'Onbegrijpelijk!' en toch als je hoort wat er gebeurde past het in het zelfde straatje als spiritueel misbruik.
 
Wat is dan eigenlijk spiritueel misbruik, en hoe kunnen we het herkennen?
 
Steeds meer mensen zoeken naar zingeving, voelen dat er meer is en gaan op zoek naar antwoorden. In de kerken werd het niet meer gevonden en men ging op zoek. Allerlei spirituele stromingen ontstonden.
Al deze stromingen beginnen positief..... ze kunnen alleen negatieve invloeden krijgen.
 
De laatste jaren zien we dat kerken geconfronteerd worden met seksueel misbruik in het verleden en welke invloed het heeft gehad op veel mensen. Omdat de tijd veel sneller gaat, komt spiritueel misbruik nu sneller aan het licht.
 
Eigenlijk zie je veel gelijkenissen met de leiders: het lijntje met boven is er wel, alleen is het lijntje naar binnen toe soms verwaarloost of vervuild!
Bij de kerken was het vooral met kinderen. Bij 'the news of the week' en spirituele groepen vooral bij volwassenen.
 
De kern en kracht van het nieuwetijdsdenken is, dat geen waarheid of autoriteit buiten ons, maar het goddelijk in ieder mens recht van spreken heeft. Spiritueel misbruik kan gebeuren als de verantwoordelijkheid van je zelfstandige keuze, je autonomie in handen wordt gelegd van een ander.
 
Hier op aarde leren we onszelf te zijn door een horizontale en verticale lijn.
Een horizontale lijn om autonoom en zelfstandig te worden, hier leer je 'ik' en 'nee' te zeggen.
Een verticale lijn om derelatie van het individu en het goddelijke te ervaren. De bedoeling hiervan is om in VRIJHEID je over te geven aan god, het hogere, kosmische energie, of hoe je het ook noemen wil.
 
Om heel te worden krijgen we mensen op ons pad die ons daarbij helpen. Zij helpen ons om dat deel dat nog niet zelfstandig is, zelfstandig te maken.
Een deel van de leiders die met spiritualiteit werken, werken met ophemelen of bang maken omdat ze zich onvoldoende bewust zijn van eigen emoties en drijfveren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze niet met spiritualiteit, maar met zweverigheid bezig zijn.
 
Hoe komt het dan dat dit zo weinig aan het licht komt? Zoals de kinderen zich schaamden die misbruikt werden door een priester,pater of non, zo schamen mensen dat ze 'erin getrapt zijn' vooral omdat ze vaak een goede baan hebben en/of erg intelligent zijn. Het verschil is: nu zijn het volwassenen waar het mee gebeurd, volwassenen die vinden dat dit niet had mogen gebeuren.....
 
Oordelen....vooral over onszelf....
Eigenlijk is het raar dat we ons donkere kant liever niet willen laten zien, vooral omdat dat de basis is van alle spirituele stromingen. Als we die kant niet onder ogen zien, blijft die donker en kun je nooit helemaal in balans kunnen komen. Als dit op je pad komt betekent het alleen dat dit deel nu ook geheeld mag worden en......door dat te doen help je heel veel mensen om dit ook te doen: we zijn immers allemaal met elkaar verbonden!
 
We hebben een ego nodig om te overleven hier op aarde, om voor onszelf te kunnen zorgen. Dit ego ontstaat in onze kindertijd en als het goed is wordt het een volwassen ego dat ons helpt op ons pad hier op aarde.
Als een kind niet durft te zeggen dat iemand misbruik heeft gemaakt is dat niet zo gek in een tijd waarin de kerk, de pastoor 'het wist'. Dat was het vissentijdperk. De sektes die er zijn geweest, en nog zijn, werken ook zo: de leider is degene die het weet, de volgelingen zijn volgelingen en weten het niet..........
Nu we leven in een tijd waarin we zoveel meer vrijheid hebben is het anders......en toch: hoeveel mensen durven zich uit te spreken, zich zelf te zijn en.....hoe kan het dat ze het niet doen? Voor mij kom ik steeds terug op oude emoties.....niet geheelde delen, onvolwassen ego's.
 
Een goede leider of therapeut zal altijd je eigen vrijheid en eigen verantwoordelijkheid respecteren. Als ze geen kritiek willen, je afhankelijk willen maken dan is het belangrijk achterdochtig te worden! Is iemand echt betrokken of is het eigenbelang? Is er een onvolwassen ego, niet geheelde emoties? 
 
Zelf heb ik iemand horen zeggen temidden van een groep 'Ik moet alles alleen doen, wie gaat me nu eens helpen?'
Iedereen in de groep stond op.......was dit een vraag van een krachtig iemand of van iemand die in een slachtoffer stuk zat en...wat zegt dit over de rest van de mensen?
 
Hoe zit het met mij als therapeut, als coach? Kan ik in de valkuil stappen of gebeurd dat bij mij niet?
Zelf denk ik dat iedereen die met mensen werkt of wil werken maar een ding kan blijven doen: blijven werken aan jezelf. Je emoties onderogen zien en alert blijven op de spiegels in je omgeving.
 
Een aantal jaren geleden kreeg ik zo'n spiegel en ben ik met mijn 'donkere' delen aan de gang gegaan. Daar zag ik dat er nog onvolwassen ego's waren. Delen van mijzelf die ik niet onder ogen had gezien en......dat hoefde lange tijd ook niet: ik werd gewaardeerd op die andere delen.
Het bijzondere is dat daarna mensen die met spiritueel misbruik te maken hadden gehad op mijn pad kwamen en ik merkte net als in het boek, dat er veel schuld en schaamte zat. Iemand zei me 'nu durf ik niet eens meer op mijn intuitie te vertrouwen'.......zelfs dat kwam naar boven en.....voor haar was het belangrijk te weten dat het geen intuitie van haar was, het waren emoties die ze vertrouwde en dat ze nu een kans heeft gekregen om deze te helen zodat haar intuitie alleen maar vergroot zal worden!
 
Wij groeien door fouten te maken! Fouten zijn zinvol en geen straf. Het is gewoon oorzaak en gevolg. Net als een proefwerk dat niet geleerd is en opnieuw gedaan moet worden: oorzaak, gevolg......Een proefwerk/tentamen mag je overdoen en als mens kun je je verantwoordelijkheid nemen voor de nieuwe inzichten die je hebt gekregen.
 
Niet oordelen is niet hetzelfde als accepteren! Als je emoties geheeld zijn, dan kun je met een volwassen ego werken. Het is belangrijk  niet alles te accepteren. Om spiritueel misbruik aan de kaak te stellen is een volwassen ego nodig. Een onvolwassen ego schopt en slaat als een klein kind of verschuilt zich. Naar beide wordt niet geluisterd....eerst mag je je eigen deel helen dan kun je het voor een ander doen!
 
Een kind heeft het gevoel nodig dat het gewaardeerd wordt, waardevol is en de vrijheid heeft om zijn eigen leven te bepalen.....
 
Ieder van ons is op een bepaald gebied kwetsbaar door oude trauma's en we zijn opweg om deze te helen. Door het te benoemen en er verantwoordelijkheid voor te nemen help je iedereen. Door je te verstoppen of te 'schoppen' loop je weg.....vooral voor jezelf!
Nu zou je kunnen denken dat de kinderen nu veel beter af zijn en toch......ik las een artikel dat leerkrachten opzien om met ouders te praten over een vervolgstudie......vmbo is niet goed, het moet havo/vwo.........
 
Een kind heeft het gevoel nodig dat het gewaardeerd wordt, waardevol is en de vrijheid heeft om zijn eigen leven te bepalen........
 
Lichamelijk, geestelijk, relationeel, maatschappelijk, financieel......waar ligt jou grootste trauma?
Bij 'the news of the week' was het -wat ik las- relationeel.......mensen waren bang dat er iets naar boven kwam bij hen wat het daglicht niet kon verdragen.......Het was -leek- makkelijk om toe te stemmen dan om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.
Bij mij was het financieel en dan de energie van geld/kracht/liefde. Mijn eigenwaarde was niet groot genoeg en daardoor liet ik  mezelf niet zien/horen waar het belangrijk was. Ik had geen schoppend ego, een verstoppend ego.....
 
Hoe zit dat bij jou?
De planeet Uranus is net retrograde gegaan: geen revolutie buiten je, een revolutie binnen je. JOU vrijheid en JOU waarheid onderzoeken. Wat is echt belangrijk? Zorg je goed voor jezelf?
Ik heb een paar dagen veel gelezen en geslapen........vond het wel even lastig.......merk, terwijl ik dit schrijf, dat ik mezelf, het kind in mezelf het gevoel heb gegeven dat het goed is, waardevol is en dat het in vrijheid zijn eigen leven mag bepalen.....
 
 
Respecteer jezelf en geniet!!!
Berndien
 
PS: een onvolwassen ego blijft bestaan als het geen veiligheid voelt....aarden is de sleutel. Op de site  staan nu allerlei artikelen over hulpmiddelen die je lichaam kunnen helpen makkelijker door het proces te gaan. Wil je informatie: laat het even weten.

No comments:

Post a Comment