Wednesday 29 June 2016

Een nieuw begin…..of toch niet…..

Hallo allemaal

Dit is de eerste keer dat ik vanuit Riyadh schrijf.
Een nieuw begin.
Astrologisch wist ik dat het niet alleen een nieuw begin voor ons was,
maar dat er ook wereldwijd iets stond te gebeuren.
In 1929 was er een speciale samenstand die ook de 23ste weer samenkwam.
Iemand schreef: 'toen was het begin van de grote depressie, wat zou het nu zijn?'

In die tijd kwam het Nationalisme op en 'vergaten' we dat we EEN zijn,
dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.
Zouden we met zijn allen het nu anders kunnen?

Het referendum in Engeland gaf al een beetje aan hoe de verdeling was:
het kon het een, het kon het ander.
Zijn er genoeg mensen die in vertrouwen zitten of zijn we toch nog bang?

Het laatste wat ik die avond zag was dat Engeland net genoeg stemmen zou hebben
om in de EU te blijven: meer mensen voor EENheid :-)
Het was voor mij dan ook een schok de volgende ochtend te horen dat Engeland eruit is
en…….dat Schotland en Noord-Ierland anders gestemd hadden.

Saturnus en Neptunus maken een aspect dat graag wil
dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze spiritualiteit/gevoeligheid,
dat een eind wil maken aan onze illusies, aan ons 'slachtoffer zijn'.
Durf je eerlijk te kijken, onderzoek je het, of neem je alles maar voor waar aan.

De dag na de Brexit bleek dat de stemmers gingen googelen wat het eigenlijk betekende
'uit de EU gaan', ipv voor dat ze gingen stemmen...
Veel mensen schrokken en beseften toen pas waar ze voor gestemd hadden….

In September hebben we nog een keer Saturnus/Neptunus,  de laatste keer.
Ik was blij dat het voor de verkiezingen in Amerika zou zijn.
Wat nu oneerlijk is, zal dan wel aan het licht zijn gekomen
en kunnen mensen een 'betere' keus maken.

Jammer genoeg kan ik de cartoon van Marx Will niet toevoegen.
Misschien kun je het vinden op het internet.
Het zijn 3 plaatjes:
1: Het grote EU dat zegt: 'Ik hoop dat je de EU niet verlaat, we zijn sterker samen'
   Het Verenigd Koninkrijk  staat er naast en luistert.

2: Het Verenigd Koninkrijk zegt tegen de EU: 'NEE' We hebben geen mensen uit andere landen nodig   om te zeggen wat we moeten doen. WE WILLEN WEG!

3: Het Verenigd Koninkrijk zegt tegen Noord Ierland, Wales en Schotland: 'Ik hoop dat jullie de Unie niet verlaten, want we zijn sterker samen……

Zelf denk ik dat het om EENheid gaat en dat het belangrijk is om samen te werken.
Als je vanuit de kosmos naar onze aarde kijkt, zie je geen grenzen,
is alles met elkaar verbonden.


Een paar dagen geleden begon ik met deze blog.
Eergisteren kreeg ik een bericht dat er 8 zelfmoordaanslagen
in Libanon waren geweest en…..ik zag het nergens in het nieuws.
Gisteren Istanboel…….

De kranten staan vol, de media laat van alles zien
en…..
kan het voor ons een 'kans' om niet in ons zelf te kijken
en onze aandacht buiten ons te leggen….
We zijn EEN……
ook dit is een spiegel voor ons!

Mars is nog een paar dagen retrograde
en dan tot augustus nog in zijn schaduw
-krijg je nog een herhaling van situaties van de afgelopen maanden:
een 'herkansing' als je het toen nog niet helemaal 'goed' had gedaan-

Veel mensen zijn moe, hebben irritaties met werk,
in relaties, voelen zich depressief.
Met Mars retrograde kun je 'niets' doen, je verslagen voelen
OF in jezelf kijken en beseffen
dat het iets ouds is…….
iets ouds dat je ooit nodig had,
alleen nu niet meer.
Accepteren dat dat er is, ook al weet je niet precies wat….

Wat kun je doen om jezelf te helpen?
- een half uur te lopen per dag
- naar een goede film -as it is in heaven bijvb-
met een doosje tissues ernaast kijken.
 of de Nederlandse film 'Valentino': heb je de moed
om jezelf te zijn of….'denk' je dat je dan niet goed
genoeg bent..
- een collage/life cycle plan: waar wordt je blij van
en hoe zou jij je leven graag zien :-)
- het woordje 'nee' gebruiken…..
jouw 'nee' laat de ander zien dat JIJ belangrijk bent
en….dat hij dat ook is!
- iets eerder naar bed gaan, even niks doen
- een goed boek lezen.

Een nieuw begin,
een begin van Eenheid,
een begin van overvloed voor iedereen.
Een begin waar we geen drama meer nodig hebben
om ons Een te voelen en compassie te tonen.
Zou zo'n nieuw begin kunnen?
Ik hoop het en wens het.

Berndien

PS: Ik hoor net dat minister Koenders samen met de minister van Italie
in de VN gaat zitten. De stemming was 95/95 en ipv voor een nieuwe stemming
te gaan, stelde minister Koenders voor om het ieder een jaar te doen
en dan goed samenwerken: 'dat is toch belangrijk in deze tijd'
Een nieuw begin :-)!!


No comments:

Post a Comment