Monday 10 October 2011

Hypnose en....wat is het eigenlijk?Hallo allemaal
Na de vorige mail waarin ik aangaf dat het belangrijk is dat je weet wat je doet als je met hypnose bezig gaat, nu een iets andere kijk op hypnose.
 
Voor mij is hypnose eigenlijk iets dat je gebruikt om iemand te de-hypnotiseren......
 
Bij hypnose krijg je suggesties zodat je oude patronen los kunt laten. Die suggesties krijg je als je in een ontspannen staat bent.
Deze week was ik bij een lezing waar iemand het over hypnose had en terwijl ze aan het vertellen was voelde je dat de hele zaal 'er niet meer was'......eigenlijk al in een staat van hypnose was......
 
Vaak beseffen we niet dat we al  vanaf onze geboorte in een wereld van suggesties kwamen, suggesies die we voor waar aan namen. Vanuit die suggesties gingen we leven en zo maakten we onze wereld ......
 
In een wetenschappelijk onderzoek werd ontdekt dat kinderen al met 16 maanden zich afvroegen 'doe ik het wel goed?'
Een onderzoeker had 3 gekleurde speeltjes: een rode, een gele en een groene. Hij drukte op de groene en er begon een muziekje te spelen. Het kind pakte het groene speeltje en deed het zelfde, alleen.....er gebeurde niets.
De reaktie van het kind was opvallend: hij gaf het groene speeltje aan zijn ouders......'help me, ik doe het waarschijnlijk niet goed'.
Bij het pakken van de rode en gele speeltje, gebeurde dat niet......
 
Een ander onderzoek ging over kijken en zien. Op www.theinvisiblegorilla.com kun je kijken hoe dat voor jou is.
Soms kun je zo gefocust zijn dat je niet ziet wat er ook nog is.
Je ziet dit bij mensen die zo met hun stukje werk bezig zijn, dat ze het belang van het grote geheel niet meer zien. Andersom zie je het bij managers die boos worden als iemand in de organisatie 'het niet ziet'.
In gezinnen kunnen moeders zo bezig zijn met het belang van het gezin dat ze zichzelf en de relatie vergeten en vaders zo bezig zijn met carriere maken voor hun gezin dat ze datzelfde vergeten.
Met gezondheid kun je zo gefocust zijn op 'hoe ziet mijn lichaam eruit' dat je vergeet goed te eten of met 'ik ben nog niet ziek' dat je vergeet dat je lichaam heel lang heel veel kan oplossen totdat....het niet meer gaat....
Geestelijk kun je zo bezig zijn met nieuwe energie en dat we allemaal een zijn, dat je vergeet dat er nog oude delen zijn die 'nog in de kast' zitten en er eigenlijk graag uit willen....
 
Vergeten.....het woord dat ik telkens gebruik......
Vergeten dat wij krachtig zijn, licht zijn, dat we overvloed zijn.
Vergeten dat geboren zijn met alles wat we nodig hebben in ons....
 
In de tijd waarin we nu leven is het belangrijk te beseffen dat wij beslissen of we ons laten hypnotiseren of niet.
Welke boeken lees je, welke tv programma's kijk je, welke films trekken je aandacht?
Geloof je in de crises en dat het allemaal slechter gaat of geloof je daar niet in?
 
Een crises zorgt dat er balans komt in een situatie die niet in balans was.....
Een baan die niet meer past, zorgt voor kansen voor iets dat beter bij je past.
Een ziekte zorgt dat mensen beter eten, meer bewegen of mentaal iets omzetten
Een relatie kan daardoor een nieuw leven krijgen of afgesloten worden zodat er iets beters kan komen.
Mentale stukken kunnen 'uit de kast' komen waardoor je geestelijk weer meer ruimte krijgt.
 
Na het overlijden van Steve Jobs zag ik een reclame van Apple. Deze ging over al die die anders waren oa Einstein, Martin Luther King, Picasso, Bob Dylon, John Lennon. Mensen die afgewezen werden door de maatschappij en zich niet lieten tegenhouden. Zij hielden vast aan hun visie en zo zorgden ze voor grote veranderingen in de maatschappij.
 
Steve jobs was ook zo'n iemand. Hij heeft voor grote veranderingen gezorgd en toch vraag ik me dan af: welke prijs heeft hij er voor betaald? Zo vroeg te moeten sterven....... hoe was het met zijn balans in het leven en kun je voor balans zorgen in je leven als je zo gedreven bent?
Zit daar een oordeel bij mij of mag ik mezelf daarin ook de-hypnotiseren.....
'Als je succesvol wilt zijn en je unieke kracht wil laten zien, moet je strijden, anders wordt er niet naar je geluisterd......'
 
Tawakul Karman uit Jemen heeft de nobelprijs voor de vrede gewonnen. Ik heb heel veel bewondering voor haar.
Een paar jaar geleden was ik in Jemen en dat was echt een mannenwereld. Vrouwen zag je vooral op het land en het werk doen.
Zij is bevlogen, wil een vredige oplossing.
Door studie en bewustwording heeft zij oude patronen losgelaten en staat ze als vrouw op om mee te werken aan een nieuwe wereld. En wereld die meer in balans is, waar iedereen gelijke rechten heeft.
 
Elf october begint de laatste wave van de Maya kalender met een volle maan. Deze wave eindigt op 28 october.
Hoe staan we daar in? Welke informatie volgen we.....of....
 
Weten we dat we krachtig zijn, licht en verbonden met elkaar.
Dat elke crises, welke dan ook,
een kans is die we krijgen 
om meer in balans te komen....
 
 
Geniet!
Berndien

1 comment:

  1. Een goed artikel. Voor mij is ieder gedrag hypnose en zijn wij altijd in hypnose.

    Het gaat erom in welke hypnose je inderdaad wilt zijn.

    Goed artikel!

    ReplyDelete